Do pomiaru temperatur wykorzystuje się różnego rodzaju przyrządy, które potocznie określa się mianem termometrów. W przypadku bardziej specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do zastosowań przemysłowych, miejsce klasycznych termometrów zajmują jednak bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, o większej czułości pomiaru, dokonujące pomiarów w większym zakresie temperatur. Przykładem tego typu urządzeń są właśnie czujniki temperatury.

Obecnie na rynku znaleźć możemy dwa podstawowe typy takich urządzeń. Są to czujniki rezystancyjne i czujniki termoelektryczne. Pierwszy rodzaj wymienionych czujników temperatury dokonuje pomiaru poprzez zbadanie wartości oporu rezystora względem aktualnie mierzonej temperatury. Opór zmienia się wraz ze zmianą temperatury i w ten sposób urządzenie mierzy jej wartość. Nieco inaczej działają urządzenie termoelektryczne. Tego typu czujniki temperatury pomiaru dokonują poprzez zmierzenie poziomu napięcia w odniesieniu do zmieniającej się temperatury. Zmiana siły termodynamicznej termoelementu wynika ze zmiany temperatury otoczenia, co pozwala na podanie jej dokładnej wartości.

Oba rodzaje czujników to urządzenia dalece zaawansowane technicznie, pozwalające na dokonywanie pomiarów w szerokim przedziale temperatur. W przypadku czujników termoelektrycznych mierzyć można temperatury w zakresie od -200 do +1200 stopni Celsjusza. Tak szeroki zakres pomiaru oraz jego duża dokładność sprawiają, że z tego typu czujników często korzysta się w wielu różnych zaawansowanych procesach technologicznych.