Prawidłowo wykonany spaw to gwarancja trwałości danego elementu konstrukcyjnego. Jeśli chcesz sprawdzić, czy poszczególne spawy zostały wykonane we właściwy sposób, należy poddać je specjalistycznym badaniom. Jednym z takich badań są badania magnetyczno-proszkowe, które zalicza się do grupy badań NDT – nieniszczących. Realizacja tego typu badań nie wpływa na właściwości fizyczne badanego materiału, nie prowadzi do jego zniszczenia czy uszkodzenia. Co ważne, tego typu badania mogą być wykonywane w terenie – spawanych konstrukcji lub przedmiotów nie trzeba badać w laboratorium.

Na czym polega badanie magnetyczno-proszkowe?

Badanie magnetyczno-proszkoweTo badanie nieniszczące, które pozwala sprawdzić, jak wygląda wewnętrzna struktura spawu – czy wewnątrz połączenia spawanego nie występują jakiegoś rodzaju nieciągłości i ubytki, które mogą obniżać wytrzymałość całej konstrukcji i tym samym stanowić przeciwwskazanie do włączenia jej do eksploatacji. Badanie magnetyczno-proszkowe polega na namagnesowaniu badanej powierzchni przy pomocy specjalistycznego urządzenia i nałożeniu na nią specjalnego proszku magnetycznego lub zawiesiny, która pokazuje miejsca, w jakich występują ewentualne nieciągłości. W ten sposób można określić miejsca, w których spaw jest zbyt słaby. W związku z tym, że są to badania nieniszczące, nie mają one wpływu na wytrzymałość badanej konstrukcji i można wykonywać je na elementach nowych lub będących już w użytkowaniu.

Pewnym ograniczeniem, jeśli chodzi o badania magnetyczno-proszkowe, są rodzaje materiałów, jakie można przy ich pomocy zbadać. Metoda ogranicza się jedynie do materiałów ferromagnetycznych, a zatem przy jej pomocy nie skontrolujemy materiałów wykonanych z aluminium, miedzi, magnezu czy stali austenitycznych.

Jak przygotowywać materiał do badania magnetyczno-proszkowego?

Badania tego typu są wyjątkowo proste w realizacji, ale wymagają uprzedniego, odpowiedniego przygotowania wybranego elementu konstrukcyjnego do badania. Taki materiał trzeba dokładnie oczyścić z zabrudzeń, przede wszystkim należy go odtłuścić. Poza tym przed przystąpieniem do badania badany fragment konstrukcji trzeba wstępnie rozmagnesować, co zapobiegnie przypadkowemu zafałszowaniu wyników. Tak oczyszczony element poddaje się badaniu. Po zakończeniu badania konstrukcję należy oczyścić z proszku magnetycznego i rozmagnesować.

Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe są niezwykle popularne, tanie i łatwe do przeprowadzenia. Jednak z uwagi na ograniczenia technologiczne nie można korzystać z nich w każdej sytuacji. Przy badaniach materiałów wykonanych z aluminium czy miedzi, należy korzystać z innych technik badawczych, takich jak badania ultradźwiękowe czy radiograficzne.