Miłośnicy nowinek technicznych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z dronami często zaczynają od zadawania pytań o konstrukcje i możliwości maszyn, zasięg działania, sterowanie itp. Tymczasem powinni w pierwszej kolejności skupić się na kwestiach prawnych, które regulują sposób korzystania ze sprzętu przez cywili.

Drony w sklepie sprzedawane są z myślą zarówno o użytkownikach profesjonalnych (agencje reklamowe, służby medyczne, wytwórnie filmowe) jak i zupełnie amatorskich. Bez względu na to, do jakich celów maszyna będzie używana, wszyscy operatorzy muszą stosować się do ustalonego prawa, które reguluje kwestie użytkowania sprzętu. 7 września tego roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia odnośnie przepisów ustawy o prawie lotniczym, które dotyczy właśnie bezzałogowych statków powietrznych.

drony w sklepie

Jakie możemy kupić drony w sklepie? Przede wszystkim do użytku cywilnego. Użytkowanie dronów przez osoby cywilne jest dość zróżnicowane, dlatego w zmianach wyraźnie wyodrębniono dwie grupy – modele latające używane w celach sportowych i rekreacyjnych oraz maszyny do użytku komercyjnego, zarobkowego. Obecne przepisy różnicują te dwie grupy i stawiają przed innymi wymogami.

Rekreacja i sport

Operatorzy, którzy latają głównie dla przyjemności nie muszą posiadać „prawa jazdy”, czyli świadectwa kwalifikacji. Ich maszyny mogą latać na otwartej przestrzeni, ale w zasięgu wzroku. Sterujący jest zobowiązany do zachowania bezpiecznej odległości poziomej. Co to oznacza? Urządzenie nie może lecieć bliżej niż 100 metrów od granicy zabudowy osiedli, miejscowości, zgromadzeń ludzi na zewnątrz. Musi również zachować co najmniej 30 metrów dystansu do pojedynczych obiektów, budowli, pojazdów, osób itp. Wszystkie te zasady dotyczą modeli, których waga przekracza 600 gramów. Dodatkowo obowiązują pewne zakazy. Nie można latać nad niektórymi terenami zamkniętymi, które precyzyjnie wymienia ustawa, zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym; obiektami, obszarami i urządzeniami objętymi ochroną osób i mienia oraz obiektami jądrowymi.

Operatorzy z kwalifikacjami

Operatorzy, którzy posiadają świadectwo kwalifikacji UVAO powinni zapoznać się nowymi wytycznymi, które obejmują wymóg umieszczenia tabliczki znamionowej, na której musi znaleźć się nazwa właściciela maszyny lub firmy, dla której dron pracuje. Ponadto, urządzenie musi być wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, którego należy używać w trakcie wykonywania lotów 30 minut przed wschodem słońca i po zachodzie słońca (również 30 minut po schowaniu się słońca za horyzont). Dron musi posiadać odpowiedni system Failsafe, a jego operator ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej w trakcie pracy.