W dobie cyfryzacji i szeroko rozwiniętej łączności nadużycia z wykorzystaniem danych osobowych niejednokrotnie były tematem wielu dyskusji. Poprawna ochrona danych osobowych jest przedmiotem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., a jej najważniejszym zadaniem jest określenie poprawności i zasad przetwarzania takich danych, którymi praktycznie na każdym kroku zmuszeni jesteśmy dzielić się zarówno z urzędami, bankami jak również z administratorami portali internetowych.

Zasady przetwarzania

Podstawowym punktem wyjścia ustawy, której przedmiotem jest ochrona danych osobowych, jest określenie, że do każdego przetworzenia danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której zmiany te dotyczą lub mają dotyczyć za wyjątkiem usunięcia danych, na co zgoda nie musi być wyrażona. Przetwarzanie danych w świetle ustawy jest niezbędne i konieczne gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy, lub też gdy niezbędne jest podjęcie działań przed podpisaniem umowy z tą, osobą. Przetwarzanie danych osobowych jest zaś prawnie uzasadnione do wykonania określonych zadań związanych z dobrem publicznym, nie może przy tym naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą.