Wilgotnościomierz to przyrząd, który służy do jak najdokładniejszego określenia zawartości wilgoci w powietrzu atmosferycznym. Nowoczesne wilgotnościomierze charakteryzują się wieloma parametrami, które dostarczają drobiazgowych informacji na temat wilgotności. Wśród tychże parametrów wyróżniamy temperaturę punktu rosy - jest to temperatura, w której to następuje skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu (przymuje się, iż nie następuje zmiana ciśnienia i wilgotności powietrza). Wilgotność bezwzględna to masa pary wodnej zawarta w 1 m³, a wilgotność właściwa to inaczej masa pary wodnej w gramach przypadająca na 1 kg powietrza.

Rodzaje wilgotnościomierzy

HigrometryWłosowy higrometr pod wpływem wilgoci zmienia długość włosia. Wskazówka ukazująca odczyt połączona jest bezpośrednio z włosem i błyskawicznie reaguje na zmianę jego długości. Higrometry elektrolityczne odznaczają się niebywałą dokładnością i prostotą w użyciu. Tym samym bardzo często znajdują zastosowanie w systemach ogrzewania czy też nawilżaczach. Psychrometry opierają zasady działania na dwóch termometrach - suchym i mokrym. Termometr suchy pokazuje temperaturę powietrza. Natomiast termometr mokry posiada zbiornik na rtęć, który to obłożony jest materiałem chłonącym wilgoć. Im wyższa jest wilgotność powietrza, tym niższą temperaturę wskazuje termometr mokry. Wilgotnościomierz kondensacyjny mierzy wilgotność powietrza poprzez uwzględnienie temperatury, przy której para wodna skrapla się na  elementach urządzenia. Posiadając dane o temperaturze rosy i ciśnienia atmosferycznego można wyliczyć wilgotność powietrza.

Wybór odpowiedniego wilgotnościomierza

Norma PN78/B-03421 określa zalecane wartości temperatury powietrza i wilgotności, które to powinny panować wewnątrz pomieszczeń klimatyzowanych czy też wentylowanych. Ponadto norma ta precyzuje wilgotność względną i prędkość przepływu powietrza w danym pomieszczeniu. Na rynku dostępne są higrometry z niewielkimi jak i tymi większymi wyświetlaczami, z podświetleniem i dokładnością wilgotności do 4%. Monitory środowiska dodatkowo podają informacje na temat punktu rosy czy też wydają ostrzeżenia przed pleśnią. Higrometry wyposażone są dodatkowo w budzik i zegar, co zwiększa ich praktyczność. Urządzenia w większości są skalibrowane fabrycznie, toteż mogą działać od razu po włączeniu. Ponadto sprzęt zapamiętuje wartości minimalne oraz maksymalne. Higrometry posiadają zewnętrzne czujniki, co diametralnie zwiększa dokładność pomiaru wilgotności powietrza atmosferycznego.